Privacy Policy

Your privacy is extremely important to us. To better protect you, we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used.

Redstart, gelegen op Hemmestraat 43a, 8620 Nieuwpoort, Belgium, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact details:

https://www.redstart.be

Hemmestraat 43a, 8620 Nieuwpoort, Belgium

+32475510163

Kenny Dendauw-Imbo is de functionaris voor gegevensbescherming van Redstart. Ze zijn te bereiken via kenny@redstart.com

Persoonlijke gegevens die wij verwerken

Redstart verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u onze services gebruikt en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Telefoon nummer
  • E-mailadres

Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken

Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat informatie over kinderen wordt verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@redstart.com en wij zullen deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Redstart verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Afhandeling van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze diensten te kunnen uitvoeren
  • U informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
  • Bied je de mogelijkheid om een account aan te maken
  • Lever goederen en diensten aan u
  • Analyseer uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren aan te passen
  • Als we hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Redstart neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit zijn beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (zoals een Redstart medewerker) tussen zit.

Hoe lang we persoonlijke gegevens bewaren

Redstart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We gebruiken de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonlijke gegevens:

Type Bewaartermijn Reden
Voor-en achternaam 2 jaar Contact opnemen op verzoek van de klant
E-mailadres 2 jaar Contact opnemen op verzoek van de klant

Delen van persoonlijke gegevens met derden

Redstart verstrekt alleen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Redstart gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Redstart gebruikt cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we aangepaste inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd om ze te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u ook alle informatie verwijderen die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser.

Cookies worden ook op deze website geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en / of social media-bedrijven. Hier is een overzicht van cookies van derden die op de website worden gebruikt:

Bedrijfsnaam Cookie naam Cookie-functie Bewaartermijn
Google Analytics _utma Analytical cookie that measures website visits 2 years

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien hebt u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens tegen Redstart en hebt u het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonlijke gegevens die we over u bewaren in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar info@redstart.com

Redstart wil er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale regelgever: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kunt dit doen via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe we persoonlijke gegevens beschermen

Redstart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@redstart.com